Välkommen till Autometric

Förändringar på Autometric

Autometric har under mer än 30 år erbjudit fordonsbranschen professionell Mätutrustning, Bildiagnosutrustning med licenser samt Utbildning och ingår sedan 2004 som dotterbolag inom bilreservdelskoncernen Atoy Group.

När nu leverantören av mycket uppskattade Bildiagnoslicenser – Autodata, väljer att i egen regi själv komma närmare sina svenska och nordiska slutanvändare, betyder det inkomstbortfallet att Autometric´s ledning och ägare tvingasompröva Autometric´s framtida verksamhet. Beslut har fattats att under 2016 successivt under ordnade former avveckla Autometric´s verksamhet.

 

 Redan idag verkar Autometric´s moderbolag – Atoy Automotive på samma marknad och har redan etablerade goda kontakter med flertalet kunder och leverantörer. Atoy Automotive kommer därför fortsätta att även leverera inom bl.a. följande produktområden: Diagnostik (Autodata, Autocom, Bosch), AC serviceutrustning och Hartridge diesel testbänkar.

När det gäller support se under fliken support

Befintliga Atoy kunder kontaktar Atoy i Autodata ärenden, övriga kunder hänvisas till Autodata Nordic e-post: sverige@autodata-group.com  telefon: 08 446 811 82

 

 Vi på Atoy Group vet att både vi som företagsgrupp och våra kunder och leverantörer kommer i framtiden gå stärkta ur detta och vi inom Atoy Group ser fram emot många fler år tillsammans med såväl våra gamla trogna kunder som våra helt nya kunder.

 

Tillsammans är vi fler!

 Bästa hälsningar

 Jussi Huhtanen

CEO, Atoy Group

VD, Autometric